ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'acci_code' in 'where clause'

ระบบ KPI ติดตามตัวชี้วัด องค์กร HA


รายวัน

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ (ราย)

วันนี้ 0

(เดือนนี้ 0 คน)

รายละเอียด

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ IPD (ราย)

วันนี้ 0

(เดือนนี้ 11 คน)

รายละเอียด

จำนวนเสียชีวิตขณะหรือหลัง ส่งต่อภายใน 48 ชม.

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

จำนวนการเสียชีวิตของมารดา (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์การเสียชีวิตในห้องผ่าตัด (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

รายสัปดาห์

อุบัติการณ์ทรุดหนักระหว่างส่งต่อ

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์ทรุดหนักโดยไม่คาดคิด (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์ทรุดหนักจากการดมยา

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

เหตุการณ์ medication error ที่มีความรุนแรงในระดับ E ขึ้นไป

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์การให้เลือดผิด (ครั้ง)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

รายเดือน