ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ : SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'acci_code' in 'where clause'

ระบบ KPI ติดตามตัวชี้วัด องค์กร HA


รายวัน

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ห้องอุบัติเหตุ (ราย)

วันนี้ 0

(เดือนนี้ 0 คน)

รายละเอียด

จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตที่ IPD (ราย)

วันนี้ 0

(เดือนนี้ 8 คน)

รายละเอียด

จำนวนเสียชีวิตขณะหรือหลัง ส่งต่อภายใน 48 ชม.

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

จำนวนการเสียชีวิตของมารดา (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์การเสียชีวิตในห้องผ่าตัด (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

รายสัปดาห์

อุบัติการณ์ทรุดหนักระหว่างส่งต่อ

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์ทรุดหนักโดยไม่คาดคิด (ราย)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์ทรุดหนักจากการดมยา

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

เหตุการณ์ medication error ที่มีความรุนแรงในระดับ E ขึ้นไป

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

อุบัติการณ์การให้เลือดผิด (ครั้ง)

ยังไม่มีข้อมูล

รายละเอียด

รายเดือน